Sauvignon Blanc, Garuma Vineyard, Vina Leyda, 2019

Chile

Leyda Valley

Main Grapes: Sauvignon

Sauvignon Blanc, Garuma Vineyard, Vina Leyda, 2019

£12.80Price